# فاضلاب

تصفیه و تجزیه فاضلاب در مجاورت باکتریهای غیر هوازی

  زمانیکه اکسیژن در مجاورت فاضلاب نباشد ، باکتریهای هوازی دیگر قادر به ادامه حیات و استفاده از مواد غذائی نخواهند بود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید